Група - Албум Дата
 

Януaри 2024
Caligula's Horse - Charcoal Grace 24.Яну.2024
 
New Model Army - Unbroken 24.Яну.2024
 

Март 2024
Judas Priest - Invincible Shield 8.Мар.2024
 

Ако искате да използвате нещо, правете го. Само споменавайте източника.
 
 
 
© 2003 Booze Project :: Предпочитай във всяко човешко същество достойнството му, тоест неговите качества, излъчване и ум. Търси онова, което не може да се замени!
Сети ("Рамзес - Синът на светлината" - Кристиян Жак)