© 2003 Booze Project :: Никога не се лъже толкова много, колкото преди избори, по време на война и след лов.
Бисмарк [германски канцлер от 1871 до 1890]