© 2003 Booze Project :: Скандалите избухват не толкова заради причината, колкото заради начина, по-който тя се разисква.
Батето