© 2003 Booze Project :: Философите на Изток ги смятат за светци. Западните философи са професори.
Николай Велимирович