© 2003 Booze Project :: Толерантност е способността да превърнем различията помежду ни в свързваща сила.
Батето